STUDIO BIX  MAKE IT BIX

Wat Doen We

Webshop

STUDIO BIX  MAKE IT BIX

Wat Doen We

Webshop

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Studio Bix!

Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je ons concept en service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je een bestelling plaatst bij Studio Bix, gelieve eerst het volgende gebruiksreglement (hierna 'regels' of 'reglement') aandachtig te lezen. Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van Studio Bix zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending. Studio Bix behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres boen.xan@gmail.com

 

Identiteit van de ondernemer

Studio Bix

Kleiemdorpstraat  89 8600 Diksmuide

E-mailadres: boen.xan@gmail.com

Btw-identificatienummer:BE0705811986

 

Prijzen

Al onze prijzen vermeld in de webshop zijn inclusief btw . Een overzicht van de verzendkosten voor het te bestellen product wordt ten alle tijden weergegeven op de product pagina  van het  te bestellen product .  Prijzen kunnen aangepast worden.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

 

Levering
 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Het bestelde product wordt in principe binnen 3 weken geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Studio BIX uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem . Studio Bix werkt voor de online betalingen samen met Stripe. Stripe voldoet aan de strengste veiligheidsnormen die wettelijk zijn bepaald . Als je kiest voor een online betaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringswaarschuwing gegeven. Betalingen worden verwerkt voor en namens Studio Bix, geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0705.811.986 met administratieve zetel te Keiemdorpstraat, 8600 Diksmuide, België.Herroepingsrecht

Elke klant heeft het recht om zonder aantoonbare reden af te zien van zijn aankoop  binnen de redelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de aankoop door de klant, of vanaf een door de verkoper en klant (of vertegenwoordiger van de klant) afgesproken periode. Tijdens de bedenkperiode zal de klant de ontvangen producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te sturen naar Studio Bix Keiemdorpstraat, 8600 Diksmuide, België.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar boen.xan@gmai.com Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.